Page content

Easy-Lock Snel starten

Easy-Lock in 6 Stappen geïnstalleerd.

De eerste stappen om uw Easy-Lock veilig en comfortabel te kunnen gebruiken.
Het eenvoudigste doet u dit voordat deze is gemonteerd.
1. UITPAKKEN & ACTIVEREN: Haal de cilinder en toetsenpaneel (en EL-Key) uit de verpakking. Verwijder de folie aan de grote cilinderslot knop en aan de achterzijde van het toetsenpaneel (bij rode draad of sleuf) om de batterijen in te schakelen.

2. TEST: Druk op de ON-toets (eerste keer 10sec. om deze te activeren) van het toetsenpaneel en toetst als test de standaard fabrieks-Administrator code “1-2-3-4-5-6” in. Er verschijnt de Duitstalige tekst dat u de draaiknop kunt draaien. De kleine knop is nu geactiveerd gedurende 7 seconden en kan gedraaid worden.(bij problemen (meermaalse melding “Proces Herhalen”), gaan naar A.

3. TAAL: Toets ON >> Function (M) >> 2↓ >> ON >> (6x 2↓) totdat Nederlands verschijnt, Toets nu op ON (enter) om deze taal te bevestigen. (Toets Function (M) meermaals om terug naar het hoofdmenu te gaan).

4. UW ADMIN-CODE: Hier gaat u de Administrator code (fabrieksmatig 1-2-3-4-5-6), wijzigen in uw eigen code. Gebruik deze code alleen voor het programmeren van Pincodes of Vingerafdrukken of EL-Key's en geef deze nooit aan derden.

BELANGRIJK: SCHRIJF DEZE CODE EERST OP EN VERLIES DEZE NOOIT.
(Zonder Administrator-code kunt u de slot niet meer instellen is deze waardeloos).

Toets ON => Function => (menu Codewijziging) ON => (Administrator) ON => (oude code standaard) 1-2-3-4-5-6 => ON => Uw 6 cijferige nieuwe code X-X-X-X-X-X => ON => en nogmaals (Opnieuw Invoeren) X-X-X-X-X-X => ON => Code gewijzigd! Verschijnt indien oke! (Ga naar stap 2: TEST uw nieuwe Administrator-code). Zo niet dan is de oude nog geldig (Stap 2: TEST). Herhaal stap 4.
5. GEBRUIKERS AANMAKEN: ON => Function => Gaan naar Menu Administrateur met 2↓ => ON => (admin. Instell. Gebr. Aanmaken) ON => Uw kiest met 2↓ : Code of EL-Key of Fingerscan of Transponder Aanmaken, met ON. Na uw keuze vraagt deze UW Admin.Code (zoals aangemaakt bij 4). Geef de nieuwe Code voor User.0001 of Key inleren met ENTER (zie stap 6) of Vinger aanleren (5 Stappen). U kunt ook gebruikers verwijderen. Noteer welke User00XX, welke Pincode of FP of EL-Key heeft, zodat u deze ooit zonder zijn bijzijn kunt verwijderen.

6. EL-KEY INLEREN: Om uw EL-Key in te leren dient u deze in de programmeer-modus zetten door: Ga naar stap 5. om gebruikers aan te maken en de keuze E-Key inleren totdat deze vraagt: Key inleren met ENTER. => Druk en houd te EL-Key toets 10 sec. vast, TODAT deze 3 keer groen heeft geknipperd. => Druk nu op ENTER op het toetsenpaneel.

  • A: Indien er GEEN VERBINDING is tussen het toetsenpaneel en de Easy-Lock cilinder dien u deze als volgt te koppelen: (zorg dat het toetsenpaneel en de cilinder dicht bij elkaar liggen). ON => Function (M) => (kies Administrateur met 2) ON => 5x 2↓ (TSE-Setup) ON => 3x 2↓ (Anmelden) => ON => (Code) => Wachten totdat koppeling gereed is.
    Indien de verbinding er zeker is, kan het zijn dat de cilinder last heeft van drukke Wi-Fi kanalen in de directe omgeving. Stel een ander kanaal (in stappen van 2 of 3) voor een rustige dataverbinding.
  • Opm. Alle 50xx- en 6xx0 cilinders worden geleverd met 2 noodsleutels, label deze, zodat u weet bij welk slot deze horen, en verlies deze niet. Deze zijn niet bij te bestellen. Laat deze niet binnenshuis liggen, zodat men deze in noodgeval niet kan bereiken.

Indien de Easy-Lock cilinder goed is ingesteld kan deze worden gemonteerd.

Succes en veel veiligheid, gebruiksgemak en -comfort van uw Easy-Lock