Page content

Toegangsbeheer Busnetwerk oplossingen

PI-Net

PI-NetAlgemeen:

PI-Net is een busnetwerk toegangscontrole systeem. Een Busnetwerk systeem heeft als voordelen een centrale regeling, gebeurtenisrapporten en flexibele regeling van de toegangsprivileges. Elke control unit maakt deel uit van het netwerk maar kan ook afzonderlijk functioneren, eigen beslissingen nemen en gebeurtenissen rapporteren.
De control unit heeft een Flash-geheugen, wat betekent dat de firmware via de pc bijgewerkt kan worden, zodat het systeem ook in de toekomst gebruikt kan worden.
De unit heeft een spanningsvrije relaisoutput voor een flexibele aansturing van allerlei deuropeners.
Op de unit kunnen 2 lezers, drukknoppen, deurcontacten, beveiligde schakelaars en alarmgevers aangesloten worden.
Op elk punt van de datalijn kan men de server pc via een communicatie converter op het netwerk aansluiten.

De PI-NET-SW is het uitgebreide software pakket om alle functies van het PI-Net systeem te programmeren en te beheren. Er is een gratis versie van deze software beschikbaar.

Pro-Lock Terrminals HORZ Werking:

Alle wijzigingen ingevoerd op de pc worden onmiddellijk aan de control unit doorgegeven en daar opgeslagen. Wanneer een gebruiker een kaart of tag aan de lezer presenteert, gaat de control unit de gegevens na en verleent of weigert toegang.

Een zeer speciale nieuwe kaartlezer is de PI-Proxi-LCD lezer, waar u zelf een kleuren afbeeld op kunt uploaden, bv een logo, toegangs-, welkoms-, of weigeringsafbeelding (b.v. bel de beveiliging voor toegang). Of kies voor één van de diverse design lezers.

Met de speciale PI-NetAir USB dongle kan het display vanaf een PC worden geprogrammeerd. Neem contact op met Pro-ID voor meer informatie.

 

PI-Net2-Plus

PI-Net PLUSAlgemeen:

PI-Net plus is een toegangscontrolesysteem voor LAN-netwerken. Een netwerksysteem biedt het voordeel van gecentraliseerde controle, rapportage van evenementen en flexibele controle over de toegang van gebruikers. Elke controle eenheid maakt deel uit van een netwerk maar kan ook zelf onafhankelijk beslissingen nemen en evenementen onthouden.

De PI-Net2-Plus controle-eenheid kan worden aangesloten op de centrale beheer-pc m.b.v. een RJ45 stekker op een standaard TCP/IP Ethernet-netwerk. Dit resulteert in een veel grotere flexibiliteit voor de installatie­mogelijk­heden op locaties met een LAN/WAN-netwerk. De PI-Net2-Plus controle een­heid beschikt ook over een RS485 aansluiting. Dit betekent dat ze op andere PI-Net2-Plus of PI-Net classic controle-eenheden kan worden aangesloten via een speciale CAT5 kabel. Ook is de PI-Net2-Plus nu leverbaar met een PoE-voeding.

Eén PI-Net2 plus controle-eenheid kan als de netwerkinterface voor een LAN fungeren en ook een aangesloten RS485 busnetwerk van andere PI-Net2-Plus of PI-Net classic eenheden starten, zodat een aparte converter van TCP/IP naar RS485 niet meer nodig is.

Installatie

Op de PI-Net2-Plus controle eenheid bevindt zich een label waarop de kleur gecodeerde aansluitingen voor de lezer, netvoeding, enz. duidelijk staan afgebeeld. De eenheid heeft een spanningsvrij relais en kan daarom elke deuropener of elk elektrisch toestel omschakelen. RTE drukknoppen, deurcontacten, tamper-schakelaars en alarmapparatuur kunnen allemaal worden aangesloten.

De controle eenheden communiceren met de pc via het standaard TCP/IP protocol van een LAN-netwerk. De PI-Net2-Plus controle eenheid moet een vast/statisch IP-adres krijgen. De volledige configuratie van de eenheid wordt uitgevoerd m.b.v. de configuratiemodule van PI-Net2-Plus.

Vlakbij de diverse contactpunten zijn hun overeenkomstige diagnostische Led’s gemonteerd die helpen om de installatie probleemloos te laten verlopen. Indien nodig kunnen eindweerstanden in het circuit worden geschakeld. Externe eindweerstanden zijn niet nodig.

Werking

Alle wijzigingen ingevoerd op de pc worden onmiddellijk aan de controle eenheid doorgegeven en daar opgeslagen. Wanneer een gebruiker een kaart of tag aan de lezer presenteert, gaat de controle eenheid de gegevens na en verleent of weigert de toegang.

Een zeer speciale nieuwe kaartlezer is de PI-Proxi-LCD lezer, waar u zelf een kleuren afbeeld op kunt uploaden, bv een logo, toegangs-, welkoms-, of weigeringsafbeelding (b.v. bel de beveiliging voor toegang). Of kies voor één van de diverse design lezers.

Met de speciale PI-NetAir USB dongle kan het display vanaf een PC worden geprogrammeerd. Neem contact op met Pro-ID voor meer informatie.

 

PI-Active Handsfree

PI-Net PI-ActiveAlgemeen:

Met het PI-Active handsfree systeem kan aan een gebruiker toegang worden verleend zonder dat deze een tag direct bij een lezer hoeft te houden.
Dit handsfree systeem werkt met een PI-Active handsfree tag (1), die de gebruiker in zijn broekzak kan laten zitten.
De PI-Active interface (3), die wordt geplaatst tussen de lezer (2) en de control unit (4), leest de tag uit tot maximaal 3 meter (bereik is afhankelijk van de situatie ter plaatse).

Met PI-Active kunnen de standaard PI-50 lezers, handsfree tags uitlezen tot een afstand van 1,5 meter.
Met de PI-200 lezer kan dat zelfs tot een afstand van 3 meter.
Met dit systeem is de deur al ontgrendeld, op het moment dat u naar de deurkruk reikt.
PI-Active is ook uitermate geschikt voor toepassingen op parkeerterreinen.
Rij naar de slagboom en deze zal automatisch opengaan, zonder dat iemand uit het raam hoeft te hangen om een tag of kaart langs een lezer te halen, en
zonder gebruik te maken van grote, opzichtige lezers.

PI-Net Active readersEen zeer speciale nieuwe kaartlezer is de PI-Proxi-LCD lezer, waar u zelf een kleuren afbeeld op kunt uploaden, bv een logo, toegangs-, welkoms-, of weigeringsafbeelding (b.v. bel de beveiliging voor toegang). Of kies voor één van de diverse design lezers.

Met dePI-Net Dongle speciale PI-NetAir USB dongle kan het display vanaf een PC worden geprogrammeerd.

Neem contact op met Pro-ID voor meer informatie.

 


PI-Net Toegangssysteem Software, klik hierToegangsbeheer PI-Net Software oplossingen,

PI-Net aanwezigheid tool 2.0, klik hier

Voor Toegangsbeheer Standalone oplossingen, klik hier